dsc_00121
Bewoners en medewerkers St.Jozef Wessem voelen zich stukken veiliger.
26 oktober 2016
PWM Algemene beschouwingen begroting 2017 eerste termijn
12 december 2016
Alles

Reconstructie Stationsweg Brachterbeek

brachterbeek_plaatsnaambord

Reconstructie Stationsweg Brachterbeek

Op maandag 27 juni 2016 is BLM Wegenbouw gestart met de reconstructie van de Stationsweg in Brachterbeek. Het werk duurt tot het einde van 2016. In verband met de werkzaamheden wordt de Stationsweg tot aan het einde afgesloten voor doorgaand verkeer.

Wat wordt er aangepast?

Het riool wordt vervangen vanwege een noodzakelijke vergroting van de capaciteit van het rioolstelsel. Gelijktijdig met de rioolvervanging komt nieuwe verharding op de Stationsweg, met bredere fietsstroken in rood asfalt. Ook de kruispunten met de zijstraten worden uitgevoerd in rood asfalt. Er komen 2 rotondes in de Stationsweg: 1 op de kruising met de Heerenweg/Linnerweg  en 1 op de kruising van de Kerkstraat. Daardoor is het niet mogelijk om 1 rijstrook open te houden. Wel zijn de werkzaamheden  in fasen ingedeeld, zodat de bewoners van Brachterbeek hetminst worden gehinderd.

stationsweg1nieuwe-rotonde-stationsweg

Rotonde Kerkstraat

Er zijn flink wat meters gemaakt bij de reconstructie van de Stationsweg. De rotonde aan de Kerstraat is geasfalteerd en de werkzaamheden om het riool in de Stationsweg te vergroten en vernieuwen gaat voorspoedig. De werkzaamheden liggen 1 week voor op de planning. Als het beton voldoende is uitgehard wordt de rotonde opengesteld voor verkeer. Intussen starten we  alvast met de werkzaamheden aan fase 4, het deel tussen de Blomendaalstraat en de rotonde Linnerweg. Hierdoor is vanaf donderdag 6 oktober 2016 de Blomendaalstraat en de Korenbloemstraat via de Stationsweg niet meer toegankelijk. Een groot deel van de bewoners van Brachterbeek kunnen daarom niet meer via de Stationsweg richting Linne rijden. Zij kunnen omrijden via de Hendrikxstraat en/of Kerkstaat en het Ei van St Joost. Voor bewoners van Korenbloemstraat en de Klaverstraat geldt het tegenovergestelde. Zij kunnen niet meer ‘binnendoor’ naar Maasbracht. Ook zij kunnen omrijden via het Ei van St Joost! Een en ander is ongemakkelijk, maar helaas niet te voorkomen.Het 1e deel van deze werkzaamheden is inmiddels gereed.

Rotonde Stationsweg – Linnerweg

A0

Vanaf 1 november gaan we beginnen met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Linnerweg-Stationsweg.  Daarvoor wordt het kruispunt afgesloten voor alle verkeer, behalve fietsers en voetgangers. Het gaat dan om de aansluitingen van de Linnerweg, de Heerenweg en de Stationsweg. Voor de inwoners van Brachterbeek heeft dat tot gevolg dat zij via de nieuwe rotonde Kerkstraat moeten (om)rijden. Uitrijden via de kruising Linnerweg/Heerenweg is gedurende de werkzaamheden door de afsluiting niet meer mogelijk.

 Afsluiting Heerenweg voor gemotoriseerd verkeer

De Heerenweg (gedeelte buiten de bebouwde kom) blijft afgesloten voor auto’s en vrachtwagens. We doen dit om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen. Deze weg wordt namelijk veel gebruikt door fietsers (schoolgaande jeugd) en voetgangers. De afsluiting houdt voor de inwoners van Linne in, dat Maasbracht en Brachterbeek per auto alleen nog via de N271 en “het ei van Sint Joost” bereikbaar zijn. Er is een omleidingsroute ingesteld die vanaf de Processieweg met borden is aangegeven. Ook de Grachtweg wordt gesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouwvoertuigen. We sluiten de Grachtweg af omdat de zandweg niet geschikt is als omleidingsverkeer.

Omleidingen verkeer

Doorgaand verkeer is gedurende de werkzaamheden niet mogelijk. Alle verkeer wordt omgeleid via de N271, ‘het Ei van St Joost’. De wegen in de kern Brachterbeek worden  daardoor ontlast en blijven veilig voor fietsers en bewoners. De fasering van de werkzaamheden is zo gekozen dat inwoners die aan de Stationsweg wonen of in de straten achter de Stationsweg, zo min mogelijk last hebben en zo lang mogelijk naar twee kanten kunnen uitrijden.

Wel merken we nu dat door de afsluiting van de Stationsweg er in de omliggende wegen sluipverkeer is ontstaan. Dit sluipverkeer leidt tot ongewenste en gevaarlijk situaties. De Heerenweg, Tramlaan en Heuvelstraat zijn afgesloten voor auto’s vanwege het te grote verkeersaanbod en de onveilige situaties die ontstonden. Deze wegen zijn bovendien niet bestand tegen de grotere verkeersbelasting, met schade tot gevolg. Fietsers kunnen door de afsluiting nu veilig van deze wegen gebruik maken.

Wij doen een oproep aan alle weggebruikers om gedurende de werkzaamheden aan de Stationsweg de omleidingsroute via de Rijksweg en het Ei van St Joost te volgen.

De openstelling van de omliggende straten in Brachterbeek wordt per fase opnieuw bekeken, waarbij sluipverkeer een belangrijk aandachtspunt is. De omleidingsroute voor doorgaand verkeer blijft gedurende het gehele werk via de Rijksweg en het Ei van St. Joost.

De buslijnen (Veolia lijnen 71 en 72) worden gedurende de hele periode omgeleid via de N271. Er worden tijdelijke bushaltes geplaatst in Linne (hoek Maasbrachterweg/Processieweg) en Brachterbeek (71: hoek Kloosterstraat/Hofstraat en 72: hoek Tergouwen/Heuvelstraat).

Meer informatie

Het werk wordt uitgevoerd door BLM Wegenbouw in Wessem. Via de Facebookpagina ‘Reconstructie stationsweg’ kunt u de reconstructie volgen.